Övergiven, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Övergiven. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 19 gånger och uppdaterades senast kl. 00:00 den 1 januari år 2000. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Synonymer

Sviken
Lämnad
Bortglömd
Isolerad
Ensam
Hjälplös
Strandsatt
Akterseglad
Öde
Enslig
Ödslig
Tom
Utlämnad
Obebodd
Försummad

Antonymer (motsatsord)

Eftertraktad
Efterfrågad
Bebodd
Livlig

Följer efter: övergiven

Övergivenhet
Överglänsa
Övergrepp
Övergripande
Övergå
Övergå från gas till vätska
Övergå från ord till handling
Övergå i
Övergå i flytande form
Övergå i varandra

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?