Vad betyder Oförstörbar?, synonymer, antonymer och böjningar

Här hittar du synonymer, antonymer (motsatsord) och böjningar till Oförstörbar. Du hittar även en beskrivning som förklarar vad den här frasen betyder. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 64 gånger och uppdaterades senast kl. 00:00 den 1 januari år 2000. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Synonymer

Omöjlig att förstöra
Outplånlig
Oförgänglig
Bestående
Varaktig
Evig
Odödlig
Oupplöslig
Outrotlig
Outslitlig
Outsläcklig
Oövervinnelig
Som ej mott och mal förtär
Odödlig

Antonymer (motsatsord)

Finns inga ännu, men hemsidan uppdateras regelbundet.

Böjningar

Adjektiv

Böjningar av oförstörbar Positiv
Attributivt
Obestämdsingular Utrum oförstörbar
Neutrum oförstörbart
Bestämdsingular Maskulinum
Alla oförstörbara
Plural oförstörbara
Predikativt
Singular Utrum oförstörbar
Neutrum oförstörbart
Plural oförstörbara
Kompareras inte.
Adverbavledning (oförstörbart)?

Följer efter: oförstörbar

Oförstörd
Oförsvagad
Oförsvarbar
Oförsvarlig
Oförsynt
Oförtjänt
Oförtruten
Oförtrutenhet
Oförtrutet
Oförtröttad

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?