Inrikes, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Inrikes. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 134 gånger och uppdaterades senast kl. 00:00 den 1 januari år 2000. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Synonymer

Som gäller det egna landet
Inländsk
Inhemsk
Inre
Nationell
Inom det egna landet
Inom landet
Inomlands

Antonymer (motsatsord)

Utrikes
Utländsk
Internationell

Följer efter: inrikes

Inrikes född
Inrikta
Inrikta på affärer
Inrikta sig
Inrikta sig på
Inrikta sina krafter på
Inriktad
Inriktad på
Inriktad på det praktiskt möjliga
Inriktad på vinst

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?