Vårdskuld, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Vårdskuld. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 27 gånger och uppdaterades senast kl. 14:39 den 24 mars år 2021. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Beskrivning

Vårdskuld är ett sammansatt ord av vård (omsorg) och skuld (ansvar). Innebär att det uppstår ett ackumulerat sjukvårdsbehov på grund av att vissa åtgärder skjuts upp till förmån för mer akuta åtgärder.

Synonymer

Skuld
Ansvar
Gäld
Lån
Förbindelse

Antonymer (motsatsord)

Fordran
Tillgång
Anspråk
Tillgodohavande

Följer efter: vårdskuld

Vårdslös
Vårdslös med pengar
Vårdslösa
Vårdslöshet
Vårdslöst
Vårdslöst hopfoga
Vårdslöst tillverka
Vårdsvängen
Vårdtagare
Vårdtecken

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?