Överens, synonymer och antonymer

Här hittar du synonymer och antonymer (motsatsord) till Överens. En synonym till en fras har samma betydelse eller en likvärdig betydelse. En antonym till en fras har motsatt betydelse. Denna fras har visats 38 gånger och uppdaterades senast kl. 00:00 den 1 januari år 2000. Du kan föreslå förbättringar för denna fras, genom att lägga till / uppdatera beskrivning, synonymer och antonymer.

Synonymer

Ense
Enig
Sams
Införstådd
Omsams
Enade
Sämja

Antonymer (motsatsord)

Oenig
Oense

Följer efter: överens

Överenskomma
Överenskomma om
Överenskommelse
Överenskommelse om giftermål
Överenskommen
Överensstämma
Överensstämma med
Överensstämmande
Överensstämmande med gängse språkbruk
Överensstämmelse

Vill du föreslå ändringar för denna fras? eller föreslå en ny fras?